Каталог моделей запчастей гидропривода

Каталог запчастей к гидронасосам Каталог запчастей к гидромоторам
KOMATSU TOSHIBA
1.HPV35(PC60) 16.PC320 110.SG02 115.SG20(MFB250)
2.HPV55(PC120) 17.PC360-7(PC300-7) MAIN PUMP 111.SG025(MFB40) 116.PVB92 (PVC90RC08 / PVC70R)
3.HPV90(PC200-3) 18.PC400-7 MAIN PUMP 112.SG04(MFB80) 117.PV090
4.HPV90(PC200-5) 19.PC1250 MAIN PUMP 113.SG08(MFB160) 118.PV092(PV080 INTERCHANGEABLE)
5.HPV95(PC200-6、PC120-6) 20.PC45R-8 SWING MOTOR 114.SG12 119.PSVS-90
6.HPV132(PC300-7、400-6) 21.PC60-6 SWING MOTOR

7.HPV160(PC300/400-3/5) 22.PC60-7 SWING MOTOR JIC SERIES
8.HPV135 23.PC120-6 SWING MOTOR
9.PC30UU 24.PC200-6 SWING MOTOR /LMF45 120.JMV-44/22 123.JMV-147/95
10.PC40-8 MAIN PUMP 25.PC220-7 SWING MOTOR 121.JMV-53/34(6-8T TRAVEL MOTOR) 124.JMF-151-VBR(22SM1510117)
11.PC50 (PC55/56) 26.PC450 SWING MOTOR 122.JMF-64 125.JMF-155
12.PC60-7 (HPV75)MAIN PUMP 27.PC650 SWING MOTOR

13.PC160 28.PC200-7 TRAVEL MOTOR KOBELCO/KATO
14.PC200-2 MAIN PUMP 29.PC400-7 TRAVEL MOTOR
15.PC200-8 MAIN PUMP/PC240-8 MAIN PUMP 30.HPV220-8 SWING MOTOR 137.SK250-8 MAIN PUMP 146.HD450V-2 KATO

31.PC650 SWING MOTOR 138.SK200-1/3 TRAVEL MOTOR 147.HD3000


139.SK220-3(MA340 TRAVEL MOTOR) 148.DH55(DAEWOO 55 EXCAVATOR SWING MOTOR)
LIEBHERR 140.SK200-6 TRAVEL MOTOR 149.T3X128/DAEWOO 300-7 SWING MOTOR
141.SK200-6 TRAVEL MOTOR NEW DESIGN 150.DAEWOO 225-7 TRAVEL MOTOR
126.LPVD45 132.LPVD125 142.SK320 TRAVEL MOTOR 151.DAEWOO DH370 SWING MOTOR
127.LPVD64 133.LPVD125 NEW DESIGN 143.M3V150(SK220-2) TRAVEL MOTOR 152.HYUNDAI 60-7 SWING MOTOR
128.LPVD75 134.LPVD140 144.SK430 TRAVEL MOTOR 153.HMV180
129.LPVD90 135.LPVD250 145.KATO 400 EXCAVATOR MOTOR
130.LPVD100 136.LPVD260

131.LPVD100 NEW DESIGN
KAWASAKI
HITACHI
32.HPV050 47.EM56 TRAVEL MOTOR 154.K3SP36C(SDV36)(8T MID-TYPE EXCAVATOR MAIN PUMP) 166.K5V200(JAPAN 450/470、KOBELCO 470、CASE 480 MAIN PUMP)
33.HPV080 48.HMGC16(EX100-1 TRAVEL MOTOR) 155.K3V63DT(K3V63BDT) 167.K7V63
34.ZX120-6 MAIN PUMP(HPK055) 49.HMGC32(EX200-1 TRAVEL MOTOR) 156.K3V112DT 168.NV64
35.HPV091(EX200-2/3,EX120-2 SINGLE PUMP) 50.HMGC35(EX200-5 TRAVEL MOTOR) 157.K3V140DT 169.NV84
36.HPV102(EX200-5/6) 51.EX550-3 TRAVEL MOTOR 158.K3V180DT 170.NV111DT
37.HPV116(EX200-1) 52.HMGE36EA(ZX200 TRAVEL MOTOR) 159.K3V280 171.NV137
38.HPV118 (ZX200-3、ZX270) MAIN PUMP 53.HMF160 160.K3VG280 172.NV172
39.HPV125B(UH07、UH083) 54.ZX330-2 TRAVEL MOTOR 161.K3VG180 173.NV270
40.HPV145(EX300-1/2/3) 44.EX120-2 SWING MOTOR 162.K3VL45 174.NX15
41.EX400-5 MAIN PUMP 45.EX120-5 SWING MOTOR(AP5S67) 163.K5V80 175.NVK45(KOBELCO EXCAVATOR)
42.EX60-2/3 SWING MOTOR 46.ZAX120 SWING MOTOR 164.K5V140(斗山300-7)(DOOSAN 300-7) 176.KVC925
43.EX105-2 MOTOR
165.K5V160 (HYUNDAI 300-6 MAIN PUMP)
SPARE PARTS LIST SPARE PARTS LIST
CATERPILLAR KAWASAKI
55.VRD63(CAT120) 64.CAT14G/16G 179.M2X63 188.MX173
56.SBS80(CAT312C)MAIN PUMP 65.CAT215 180.M2X96(EX200-2) 189.MX500
57.E200B NEW DESIGN 66.CAT245 181.M2X120 190.MAG150
58.AP-12 67.CAT330B TRAVEL MOTOR 182.M2X146(EX200-5) 191.MAG170
59.AP-14(CAT325C) 68.PSV450(AP-12) TRAVEL MOTOR 183.M2X150/170(EX400) 192.LZV30
60.CAT320C 69.CAT992 184.M2X210(EX270/280/300) 193.LZV120
61.SPK10/10(E200B) 70.CAT330C TRAVEL MOTOR 185.M5X130(CAT320C) 194.LVWO60
62.SPV10/10(MS180) 71.CAT385H 186.M5X180 (KOBELCO 350-8 SWING MOTOR) 195.TM40VD TRAVEL MOTOR
63.CAT12G
187.MX150 196.HYUNDAI 300-5 TRAVEL MOTOR
KYB NABTESCO
KMF105 KVC930 197.GM05VL 205.GM18
KYB33 KVC932 198.GM05VA 206.GM23
PSVD2-21E(KYB)4T/SVD22 (KYB-4T) KYB36 199.GM06VL(DAEWOO 60 TRAVEL MOTOR) 207.GM30H
PSVD2-26E/27E(KYB) KYB37 200.GM07VA(DAEWOO DH55、KOMATSU 60-7 TRAVEL MOTOR) 208.GM35VA
KYB-25CC(IHISCE45 KUBOTA K040/K045) KYB87 201.GM08(KOMATSU 60-3/5 TRAVEL MOTOR) 209.GM35VL(TRAVEL MOTOR)
KMF90(KPV90)PC200-1/2/3(SWING MOTOR TRAVEL MOTOR) PSVL-54 202.GM09(MSPG06-025/PC60-7 TRAVEL MOTOR) 210.GM38VB(SK200-8 、KATO1023-3 TRAVEL MOTOR)
KYB90(MSG-60P) PSVK2-25 203.GM10 211.DNB08
MSG-27P(KYB)/(LSGMF27/10W) IHISCE 60 204.GM17(PC120-3/5 TRAVEL MOTOR)
MSG-44P(KYB)/LSGMF44/10W-R21 KMF40

MAG-33VP-480E-2(4-5.5T TRAVEL MOTOR) KMF40-2 SAUER DANFOSS
MSF-85(CHANGEBLE WITH ZF MOTOR) PSVD2-16E
PSV2-55T (KYB)PSV2-55T (KYB) SUMITOMO 120 PSVD2-21C 355.PV20 364.PV112
SUMITOMO 280 SWING MOTOR V25 356.PV21(PVD21) 365.OPV27


357.PV22 366.MF16A
NACHI 358.PVD22 367.MF035
359.PV23(PVD23) 368.MF500
98.PVD-2B-34L MINITYPE EXCAVATOR MAIN PUMP 96.PVD-2B-32L 360.PV24 369.MPV046/ M46
99.PVD-2B-36L/38/40 97.PVD-2B-34 TRAVEL MOTOR 361.SPV6/119 370.MPR63
104.PVK-2B-505(ZAX55 MAIN PUMP) 100.PVD-2B-42 362.PV25 371.MPV45
105.YC35-6 (YUCHAI MINITYPE EXCAVATOR SWING MOTOR) 101.PVD-2B-63 363.PV26

102.PVD45

106.YC35-6 (YUCHAI MINITYPE EXCAVATOR TRAVEL MOTOR) 103.NACHI 130 YUKEN
107.PCL-200-18B(YUCHAI 55 SWING MOTOR,SK55) 109. BOB CAT337 TRAVEL MOTOR
108. BOB CAT 331 EXCAVATOR(SWING MOTOR)
502.A16 506.A56


503.A22 507.A70
HARVESTER 504.A37 508.A90
505.A45 509.A145
510.HPVMF23(T23C) 513.T30C

511.HPVMF23.7 514.T37C

512.T28C


SPARE PARTS LIST SPARE PARTS LIST
REDUCER SAUER DANFOSS
556.PC200-6-KS-90 GEAR BOX 563.GFT80 GEAR BOX 372.PV90R030 380.PV90R250
557.(6T SWING MOTOR GEAR BOX) SM1F027W0 564.GFT17 GEAR BOX 373.PV90R042 381.SPV14
558.(6T TRAVEL MOTOR GEAR BOX )SL1V033W0 565.GFT110 GEAR BOX 374.PV90R55 382.SPV15
559.(8T SWING MOTOR GEAR BOX) SM1F044 566.BREVINI (ED2250 GEAR BOX) 375.PV90R75 383.SPV18
560.(8T TRAVEL MOTOR GEAR BOX) SM1F053 JMV-53/34 567.VALVE 376.PV90R100 384.MMFO25C
561.(13T SWING MOTOR GEAR BOX) SM1F063 568.BEARING 377.BRL100 385.MPT044
562.(13T TRAVEL MOTOR GEAR BOX) SM1F070
378.PV90R130 386.M44


379.PV90R180 387.HRR057
EATON-VICKERS SERIES

EATON
398.PVE19 409.PVB5
399.TA19 410.PVB6 388.3321/3331(EATON 006) 393.CASE CS05A
400.PVE21 411.PVB10 389.EATON3322 394.EATON 3932-243
401.PVH45 412.PVB15(PVQ32) 390.4621/4631-007(EATON4621-007) 395.EATON 6423
402.PVH57 413.PVB20 391.5421/5431(EATON 23) 396.7621(EATON 24-7620)
403.PVH74 414.PVB29 392.CASE1460 397.EATON 78462
404.PVH81 415.PVBQA29-SR

405.PVH98 416.PVQ40/50 KYOKUTOSERIES
406.PVH106(HPN-1398) 417.PVB110
407.PVH131 418.TB35 420.MKV23 424.V30D95
408.PVH141 419.B45 421.MKV33 425.V30Z95


HAWA SERIES 426.V30D140


422.V60A 427.V30D250
TADANO 423.V30D45


428. BQ100 429.BQ150 OTHER SERIES


LINDE 515.MF16A 530.PV-LS07V-N
516.FX260R 531.S1NP20
430.HPV55T 442.B2PV140 517.3V-SH2B 532.ZB227
431.HPR75 443.BPV35 518.HCV70S 533.ZFMCR20
432.HPR100 444.BPV50 519.PVK-270 540.CTM205/CF
433.HPR105 445.BPV70 521.FG75 /85/ 95 543.M12600
434.HPR130 446.BPV100 522.IS-RG-08A-Y 544.PAMB38
435.HMR135 447.BMV75.27 523.1S-RG-A51V-D 545.HMV105&145
436.HPR160 448.BPR140 524.1S-RG-61A-Y 546.HMV180
437.LINDE 160 449.BPR186 525.S1-RG-A51V-D 547.450LC-3A
438.B2PV35 450.BPR260 526.HV120 548.PK35
439.B2PV50(BPR50) 451.BMF50 527.L2-500-110RIF 551.A4VG SERIES CHARGE PUMP
440.B2PV75(BPR75) 452.BMF75 528.MH600 529.MFS250-P-1-2/10
441.B2PV105(BPR105) 453.BMF105

SPARE PARTS LIST
REXROTH PARKER
454.VOLVO 476.PAVC38
212.A4V40 246.A10VSO28 455.F11-005 477.PAVC65
213.A4V56 247.A10VSO45 456.F11-010 478.PAVC100
214.A4V71 248.A10VO45/52 457.F11-020 479.PARKER 2145/P2145
215.A4V125 249.A10VSO63/52 458.F11-28 480.PARKER23
216.A4V250 250.A10VSO63/53 459.F11-39 481.PZ075
217.A4VFO28 251.A10VSO71 460.F11-58 482.PARKER 270/PV270
218.A4VSO40 252.A10VSO85 461.F12-060 483.PVP76
219.A4VSO45 253.A10VSO100 462.F12-080 / F12-090 484.PV29 PARKER-DANISION
220.A4VSO71 254.A10VSO140 463.F12-110-MF-1H 485.PV74
221.A4VSO125 255.A10VG18 464.F11-150 486.PV0087
222.A4VSO180 256.A10VG28 465.F11-250 487.P76
223.A4VSO250 257.A10VG45 466.PVXS130 488.PVG130B
224.A4VSO355 258.A10VG63 467.PVXS180 489.PSV450
225.A4VSO500 259.A10V43 468.PVXS250 490.PSV600
226.A4VF500/A4F500 260.A10V63 469.PVSO250 491.PVT38
227.A4VG28(A4FO28) 261.A10VD40 470.PV180 492.PVT38 NEW DESIGN
228.A4VG40 262.A10VD43 471.PV250 493.PVT64
229.A4VG45 263.A10VE43 472.PLV250 494.PK100
230.A4VG50 264.A10VEC60 473.PVM-018 495.PMT14/18
231.A4VG56 265.A10VSF28 474.PVM-028 496.P080
232.A4VG71 266.A11VO40 475.BMHQ30/PV180 497.P2105
233.A4VTG71 267.A11VG35 498.P2060 501.SH5V/131
234.A4VG90(A4VT90HW/32R) 268.A11VG50 499.PVT38 500.BZ732-100
235.A4VHW90 269.A11VO60

236.A4VTG90 CHARGE PUMP 270.A11VO75

237.A4VG125 271.A11VO95(A11V95)

238.A4VG125 CHARGE PUMP 272.A11V130

239.A4VG125 CHARGE PUMP SPARE PARTS 273.A11V145

240.A4VG125 CHARGE PUMP(TANDEM A10VSO28) 274.A11V160

241.A4VG125 CHARGE PUMP(OVERSIZE DESIGN) 275.A11V190/A11VLO190

242.A4VG140 276.A11VO200

243.A4VG180 277.A11VO250

244.A4VG250 278.A11VLO260

245.A10VSO16/18


REXROTH-UCHIDA342.A8VO55 348.A8VO200

343.A8VO80 349.AP2D12(BOBCAT 331 MAIN PUMP)

344.A8VO80 6.3 SERIES 350.AP2D16(CASE 35 EXCAVATOR)

345.A8VO107(SUMITOMO 280) 351.AP2D18(IHISCE 45 EXCAVATOR MAIN PUMP)

346.A8VO140 352.AP2D21

347.A8VO160 353.AP2D25(DH55 MAIN PUMP)
REXROTH

279.A2F5 311.A2FO180

280.A2F12 312.A2FO200

281.A2F23 313.A2FO250

282.A2VK28 314.A2FO500

283.2VK28 315.A6V28

284.A2F28 316.A7V55/A8V55

285.A2F55 317.A7V58

286.A2F80 318.A7V80/A8V80

287.A2F107 319.A7V107/A8V107

288.A2F160 320.A7V160/A8V160

289.A2F200 321.A7V200

290.A2V225 322.A7V225

291.A2F250 323.A7V250

292.A2V500 324.A7V355

293.A2V915 325.A7V500

294.A2F355 326.A6VM/A7V1000

295.A2F500 327.A6VM/A7VO12

296.A2F1000 328.A7VO28

297.A2FO10 329.A7VO55

298.A2FO12 330.A7VO80

299.A2FO16 331.A7VO107

300.A2FO23 332.A7VO160

301.A2FO28 333.A6VM160

302.A2FO32 334.A6VE160

303.A2FO45 335.A6VM200

304.A2FO56 336.A6VM500

305.A2FO63 337.A7VO172

306.A2FO80 338.A7VO200

307.A2FO90/A2FE90 339.A7VO250

308.A2FO107 340.A7VO355

309.A2FO125(A2FM125) 341.A7VO500

310.A2FO160
Phone Email Whatsapp
Contact Button